Nouvelle Vie

Therapie

Afhankelijk van de anamnese en hulpvraag zijn er verschillende therapievormen om mee te werken. Samen zoeken we naar een oplossing van uw problemen, een oplossing die bij u past!

E.E.N.® Therapie brengt balans tussen lichaam en geest.                                                                          Dit staat voor Electisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Eclectisch betekent "uit alle systemen het beste halen en er ook de eenheid in zien". Deze systemen zijn Westerse reguliere- en natuurgeneeskunde en psychosociale therapie, met daarnaast Oosterse en Chinese natuurgeneeskunde. De E.E.N.® therapie brengt dus balans tussen lichaam en geest.

Reflexzonetherapie (voet/oor/hand) Op de handen, voeten en oren bevinden zich reflexzones die corresponderen met de organen en klieren in het lichaam. Door deze met duim en vingers te bewerken, verbetert de doorbloeding van op die plekken in het lichaam. Niet alleen goed voor volwassenen, maar ook voor (kleine) kinderen. De therapie werkt voor zowel acute als chronische klachten.

Drukpunten Massage Therapie oftewel Shiatsu ; deze drukpuntmassage vindt zijn oorsprong in Japan. Op specifieke (acupunctuur)punten van het lichaam wordt druk uitgeoefend die de bloedsomloop stimuleert en energieblokkades opheft. Shiatsu is een Japanse drukpuntmassage die met de vingers uitgeoefend wordt en die gericht is op het stimuleren van de bloedsomloop en het opheffen van energieblokkades in het lichaam. Op de meridianen (energiebanen van het lichaam) liggen 365 vitale punten. Wanneer een van de twaalf organen slecht functioneert, vermindert de energiestroom in het bijbehorende meridiaan en wordt het lichaam ziek. Shiatsu herstelt de energiestroom in de meridiaan.

Massagetherapie ; doel is om lichaam en geest weer in balans te brengen. Mensen komen vaak binnen met fysieke klachten. Men ziet de klacht vaak als een op zichzelf staand iets. Echter, dat een fysieke klacht directe invloed heeft op de geest en anders om weet men vaak niet. We zijn de hele dag met ons hoofd bezig en vergeten vaak dat de psychische stress die we opdoen directe gevolgen heeft voor de lichamelijke gezondheid. Lichaam en geest zijn een geheel en reageren dus op elkaar. Tijdens een therapeutische sessie is het doel niet het wegmasseren van de klacht maar juist het voelen en het bewust worden van wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Ik zal naar je luisteren, je uitnodigen, confronteren en uitdagen om naar jezelf te gaan kijken om zo je hoofd en je lijf weer in harmonie te brengen. Het geeft je nieuwe inzichten en daarmee kun je dan in je eigen tempo aan de slag om zo voorgoed af te rekenen met die klachten.

Triggerpointtherapie ; deze massagetechniek richt zich op triggerpoints, dat zijn pijnlijke spierknopen. Door op deze plekken een speciale vorm van zeer diepwerkende druk uit te oefenen, kunnen pijn en ongemakken verdwijnen. De doorbloeding en energiedoorstroming komt weer goed op gang.

Lichaamsgerichte psychotherapie:

NLP; Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode die erop gericht is om het gedrag en de overtuigingen van een persoon te beïnvloeden. Mindfulness betekent volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Het is de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu, waardoor je intenser en bewuster gaat leven. De geest komt tot rust. Daardoor kan iemand beter omgaan met stressprikkels en gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Ook helpt het de eigen grenzen beter te bewaken.

Regressietherapie ; brengt mensen in contact met gebeurtenissen uit het verleden om alsnog (traumatische) ervaringen te verwerken.

Coaching/counseling ; doelen behalen met professionele begeleiding. Dit kunnen verschillende soorten doelen zijn, zoals weer gezond worden door de voeding aan te passen, problemen op te lossen of kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Afhankelijk van de anamnese en hulpvraag zijn er verschillende therapievormen om mee te werken. Samen zoeken we naar een oplossing van uw problemen, een oplossing die bij u past!